Az angol nyelvben van egy kifejezés, amikor valaki állapotos, azt mondják, she is expecting, magyarul várandós. Ebben az egy szóban benne van minden: remény, öröm, bizonytalanság, aggódás. Az expecting vagy várandós kifejezés nem passzívitás, mert az anyának sok mindent elő kell készíteni: babaruhákat, babakocsit, az egészségét; még lelkileg is készen kell lennie arra, hogy ő anya lesz. Akkor lesz minden rendben, ha a várakozás időszakában komoly az előkészület.

A titkok a pszichológusok szerint különleges, inkább negatív hatású dolgok életünkre. A titkok elválasztják hordozóit azoktól, akik nem tudnak róla, szétszakíthat kapcsolatokat, családi, rokoni, baráti viszonyra rátelepedhet, mint a métely.

Békességet hagyok rátok (Jn 14,27)

A húsvéti időszak utolsó napjaiban az evangéliumi olvasmányok általában Jézus búcsúbeszédéről szólnak. Az egyetlen központi téma ezekben a beszédekben az, hogy Jézus arról biztosított minket, hogy távozása nem az elhagyásunkat jelenti.  János 14,27-ben azt mondta: „Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljen.”

pálmaág

A pálma a győzelem szimbóluma. A régi időkben a rómaiak pálmaágakat vittek a kezükben, amikor győztes háborúból tértek vissza. Virág vasárnapján Jézust győztesként dicsőítik. Ezt az eseményt a keresztények már a negyedik század óta ünneplik. Számomra gyerekként mindig nagy élmény volt a virágvasárnapi szertartásban rész venni.

Mk 1, 40-45

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, Te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.” Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenhonnan özönlöttek hozzá az emberek.

Egyszer visszatérve az iskolába, örömmel és nagy kíváncsisággal megkérdeztem a gyerekeket, hogy milyen volt a karácsonyi ünnep. Milyen volt a szünet? Meglepetésemre rájöttem, hogy egyre hamisabb képet kapnak a mostani gyerekek a karácsony lényegéről.