1Úton zarándoklat 2023

Az idei 1Úton zarándoklat augusztus 12-én, szombaton reggel indul Halogyról és Hosszúperesztegről. Vasvárra érkezik, ahol 18 órakor lesz a szentmise.

A szentmisét Zakó Jenő plébános atya mutatja be.
Zarándok estebéd a Vasvári Tűzoltóság udvarán, a szentmise után.
A zarándoklatra kérjük, hogy legkésőbb augusztus 8-án  18 óráig jelentkezni szíveskedjék a 30/7325-326 számon, a facebook-on: 1utonvasvar

A jelentkezés az indulóhelyre való szállítás és az estebéd miatt szükséges.

1Úton zarándoklat 2022

Az idei 1Úton zarándoklat augusztus 13-án, szombaton reggel indul Halogyról és Hosszúperesztegről. Vasvárra érkezik, ahol 18 órakor lesz a szentmise.

A szentmisét Székely János megyéspüspök atya mutatja be.
Zarándok estebéd a Vasvári Tűzoltóság udvarán, a szentmise után.
A zarándoklatra kérjük, hogy legkésőbb augusztus 10-én 18 óráig jelentkezni szíveskedjék a 30/7325-326 számon, a facebook-on: 1utonvasvar, vagy google űrlapon keresztül: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftvbe8gXz2EH8xX7XurB_fr7BpQx5SXcwVWLBnPg3_otYoBA/viewform

A jelentkezés az indulóhelyre való szállítás és az estebéd miatt szükséges.

Kapcsolódóan: éjszaka Nagyboldogasszonyi búcsú előesti virrasztás a vasvári templomban.

A zarándoklatok részletesen:

Mindszenty zarándoklat (Hosszúpereszteg - Vasvár)
2022. augusztus 13.

Indító áldás: Budai Zoltán hosszúperesztegi plébános atya

Hosszúpereszteg, Szent István király-templom  (Árpád utca)
gyülekező: 7.40, indulás: 8.00, táv: 9,0 km

Csehimindszent, Mindenszentek templom  (Fő utca)
érkezés: 11.00, indulás: 11.40, táv: 5,1 km

Oszkó, Szőlőhegyi kápolna  (Hegypásztor pincéknél )
érkezés: 13.10, indulás: 13.40, táv: 8,5 km

Vasvári temető, Szűz Mária templom (temetőben)
érkezés: 16.40, indulás: 17.00, táv: 1,5 km

Zarándokok fogadása: Vasvár Szent Kereszt felmagasztalása templom (Vasvár, Kossuth u. 1.)  
érkezés: 17.10

Szentmise: 18 órakor, Vasvár, Szent Kereszt felmagasztalása templomRotunda zarándoklat (Halogy - Vasvár)
2022. augusztus 13.

Indító áldás: Takács László, nádasdi plébános atya

Halogy, Őrangyalok templom (Petőfi Sándor utca)
gyülekező: 7.15, indulás: 7.30,  táv: 4,5 km

Nádasd, Szent Kereszt felmagasztalása templom (XI. sz. rotunda) (Kossuth utca)
érkezés: 8.40, indulás: 9.00, táv: 2,3 km

Katafa áthaladás: kb. 9.35  táv: 4.6 km

Nagymizdó  Szent Anna templom ( Fő utca )
érkezés: 10.50, indulás: 12.05,  táv: 2.5 km

Szarvaskend, Sarlós Boldogasszony templom  ( Fő utca)
érkezés: 12.45, indulás: 13.00 táv: 3,6 km

Döröske, Szent Jakab templom  ( Fő utca)
érkezés: 14.00, indulás: 14.15  táv: 3,2 km

Nagymákfa, Jézus Szíve iskolakápolna ( Nagymákfa utca)
érkezés: 15.15, indulás: 15.30 , táv: 3,6 km

Kismákfa, Magyarok Nagyasszonya templom (Kismákfa utca)
áthaladás:16.25, táv: 1,5 km

Vasvár, Szentkút - Kisgyermekes családok csatlakozása
érkezés: 16.50, indulás 17.05

Zarándokok fogadása: Vasvár Szent Kereszt felmagasztalása templom (Vasvár, Kossuth u. 1.)
érkezés: 17.30

Szentmise: 18 órakor, Vasvár, Szent Kereszt felmagasztalása templomRotunda zarándoklat - biciklis (Vasvár-Halogy-Vasvár)
2022. augusztus 13.

Vasvár plébániatemplom  11.30 órakor gyülekező

Gersekarát 12.25

Döbörhegy 12.40

Szarvaskend 12.55 órakor közös ima a gyalogos zarándokokkal együtt, indulás 13.25 órakor

Nagymizdó  13.40

Katafa 13.55

Nádasd 14.05

Halogyra, a Rotunda zarándoklat kiindulópontjára érkezés 14.30  és visszaindulás 15 órakor

Nádasd 15.25  tovább indulás 16.00 órakor

Hegyhátsál 16.15

Gersekarát 17.00

Petőmihályfa, erdészház 17.15

Vasvárra érkezés 17.45 órakor

Szentmise: 18 órakor, Vasvár, Szent Kereszt felmagasztalása templom (Vasvár, Kossuth u. 1.)

 

 

 

1Úton 2022

Az idei 1Úton zarándoklat augusztus 13-án, szombaton reggel indul Halogyról és Hosszúperesztegről. Vasvárra érkezik, ahol 18 órakor lesz a szentmise.

A zarándoklatra várunk mindenkit, akár gyalogosan vagy biciklivel, családdal vagy a családot képviselve egyedül.

Az idei év felajánlása a békéért való zarándoklás. A Mária Út Egyesület ezt hirdeti 2022-re: 1Úton Nemzetközi Zarándoknap - Indulj el a test és a lélek közös útján a békéért!

1Úton 2021

Vasvárra két ág indul: Halogyról a Rotunda zarándoklat és Hosszúperesztegről a Mindszenty zarándoklat. Idén is lehet mindkét ághoz az út közben érintett falvakban csatlakozni.

Rotunda zarándoklat Halogyról (25 km) indulás:0.30 órakor

Mindszenty zarándoklat Hosszúperesztegről (25 km) indulás:1.30 órakor

E két ághoz Vasvárról az indulási pontokra kisbuszt indítunk.

Biciklis zarándoklatot is tervezünk (Vasvár-Halogy-Vasvár 50 km)

Kisgyermekesek zarándoklata: Kismákfán való kapcsolódással 9.20 órakor

Érkezés: 10 órakor a Plébániatemplomhoz, ahol a Királyereklyék ünnepélyes átadása történik. Majd közösen felmegyünk a temetői Nagyboldogasszony templomhoz.

Mennyei Atyánk!

Hálát adunk nagyszerű tervedért, hogy férfinak és nőnek teremtetted az embert,
egyenlő méltóságot adtál a nőnek és a férfinak,
de különböző ajándékokat és feladatokat bíztál rájuk.
Hálát adunk a férjekért, édesapákért, nagyapákért, családjaink oszlopaiért, közösségeink,
hazánk és egyházunk bátor és megbízható építőiért, apostolaiért.

Vezesd és erősítsd a férfiakat, hogy nagyszerű hivatásukat felismerjék,
és nagy szívvel, odaadással, lelkesedéssel be is töltsék.

Adj nekik szilárd és mély hitet, bölcsességet, lelki békét,
szolgálatkészséget és nagylelkűséget.

Add, hogy legyenek álmaik egy szebb, igazabb világról,
és legyenek ennek bátor építői, megvalósítói.

Adj szívükbe kifogyhatatlan szeretetet irántad, feleségük és gyermekeik iránt,
valamint hazánk, egyházunk és minden ember iránt.

Add hogy lehessenek a Te atyai jóságod, a Te teremtő erőd és fogyhatatlan hűséged jelei
ebben sokszor olyan bizonytalan, ám szeretetre, igaz szóra,
hiteles értékekre szomjas világban.

Szent József, légy a férjek, édesapák, nagyapák,
légy minden férfi példaképe és oltalmazója,
Amen

Éjszaka a Mária-út Halogy-Vasvár szakaszán

2021. június 19.-én hajnali 1 órakor, 5 lelkes zarándokolni szerető hölgy a nappalt felváltva éjszaka indult útnak a Mária-út Halogy-Vasvár szakaszán. Mindenki más és más elvárással és egyéni felajánlással vágott neki e szokatlan zarándoklatnak. A sötét úton imádsággal haladva tapasztaltuk meg a természet megannyi rezdülését. Szenzációs élmény volt hallani a természet ébredését, amiből a mai rohanó világban jóformán semmit sem érzékelünk. A napfelkeltét Nagymizdón éltük át, ahol egy kicsit hosszabb időt töltöttünk.

A közbeeső falvakban rövidebb-hosszabb szüneteket tartva értünk be Vasváron a Szentkútra, 3/4 10 órára. Nagyon sok új tapasztalatot szereztünk ezen a zarándoklaton. Közös véleményünk volt - annak ellenére, hogy sötétség vett körül bennünket - hogy könnyebben tudtunk haladni. Aki még nem vett részt ilyen zarándoklaton, annak szívből ajánljuk, mert a lelki feltöltődés mellett nagyon sok új dolgot tapasztalhatunk meg, amit a hétköznapi életben nem élünk át.

Szeretettel várunk minden zarándokolni vágyót augusztus 15-én az éjszakai 1Úton Mária zarándoklatra, amely szintén éjszaka kerül megrendezésre. Tapasztalatból tudjuk mondani, hogy az itt felajánlott szándékok sokszorosan meghozzák számunkra a sok-sok kegyelmet.Bohárné Zimits Rita


  • Mária Út
  • 1Úton Nemzetközi Zarándoknap
  • 1úton Vasvár Facebook oldal