Missziós imacsoport

Hit, szeretet, imádság – Egyéves a vasvári imaközösség

Hálát adunk a Jóistennek, hogy már több mint egy éve megalakult a missziós imaközösség Vasváron. Köszönet Magung Fransis és Ghie Marsel atyának, lelkivezetőnknek, hogy megszervezték az imacsoportot, ami valóban a hitről, szeretetről, egymás megbecsüléséről, és az igazi imádságról szól, ami kifejezi az Istenbe vetett bizalmunkat. Köszönet Fernandes Loyd atyának, ki szintén sokat segített közösségünknek a zarándoklatok megszervezésében és vezetésében. Havonta kétszer jövünk össze, ami mindig nagy lelki megújulás számunkra. Próbáljuk segíteni egymást, hogy a hitünk egyre erősebb legyen. Az adventi időszakban mindannyiunkhoz eljutott a Szent Család szobra. Befogadtuk a Szent Család tagjait otthonunkba, és kértük őket, maradjanak velünk egész életünkben, védjenek meg minket minden bűntől, hogy békességben szolgálhassunk Istennek.

Öröm számunkra, hogy november 23-án Marsel atya megszentelte a karmelita lelkiséghez kötődő skapulárét, és áldását adta a viselésére. Huszonegyen vettük fel a szent skapulárét. Ez kötelezettséggel is jár: naponta háromszor el kell mondani az Üdvözlégyet. A hagyomány szerint, amikor a karmelita rendet veszély fenyegette, Stock Szent Simon kérte a Szűzanyát, hogy adja anyai védelmének valamilyen jelét, különben elvesznek. A Szűzanya angyalok kíséretében megjelent Simonnak, kezében tartva a skapulárét (vállruhát) és azt mondta: „Aki ebben a ruhában hal meg, nem szenved az örök tűzben”. A vállruha helyett viselhető a skapuláré érem.

Marsel atya gondolata volt, hogy az adventi időben imádkozzunk egymásért. A neveket úgy húztuk ki, ezért titok volt, hogy ki kiért imádkozik. December 21-én tartottuk az utolsó imaórát, amikor megemlékeztünk Jézus születéséről. Énekeltünk, verseket mondtunk. Nagyon megható volt az ünnepség, mindannyiunkban megmaradt az este emléke, és szívünkben tovább él az igazi karácsony. Átadtuk az ajándékunkat is annak, akiért imádkoztunk.

Köszönet Bohárné Zimits Ritának, az egyházközség vezetőjének, aki sokat segített, hogy az előre hozott ünnep valóban kifejezze a Megváltó születését. Végül hálánkat fejezzük ki minden verbita atyának és testvérnek, akik mindenről lemondva vállalták küldetésüket és eljöttek Magyarországra, hogy hirdessék az isteni Igét. A Jóisten áldása kísérje őket egész életükön át!

2017. december

Bohár Károlyné Margit imaközösség-vezető