A Szombathelyi Egyházmegye is részt vállal a 2023-ban megrendezésre kerülő Püspöki Szinódust előkészítő munkában. A Pasztorális Helynökség honlapján (http://pasztoralis.martinus.hu/) minden ezzel kapcsolatos anyagot megtalálnak az érdeklődők.

Összeállt az egyházmegyei kérdéssor, amellyel a 2023-as Püspöki Szinódus munkáját segíthetjük. A kérdések megválaszolásával, álláspontunk, véleményünk kifejtésével az eddigieknél is jobban befolyásolhatjuk, hogy bizonyos kérdésekben merre haladjon az Egyház.

A kérdőívet nyomtatott formában és elektronikusan is ki lehet tölteni. A válaszadók maguk dönthetik el, hogy hosszabb, kifejtősebb válaszokat szeretnének adni, vagy csak rövid, akár pár szavas választ. A lényeg a kérdésekről való gondolkodás és az azokról való beszélgetés. A kérdőíveket 2022. március 31-ig lehet kitölteni.

A válaszokat, valamint a személyes találkozókon elhangzottakat a pasztorális tanács dolgozza majd fel. Nem csupán a válaszok fontosak, hanem az oda vezető út is: a közös gondolkodás és beszélgetés, egymás meghallgatása.

Az aktuális híreket az Egyházmegye és a Pasztorális Helynökség honlapján folyamatosan meg lehet majd találni.

A kérdőív letölthető honlapunkról valamint online módon is kitölthető.