A „Szűzanya gyermekei” imacsoport évek óta működő közösség. Minden héten, csütörtökön este találkozunk egymással. Nagy öröm számunkra, hogy az atyák is erősítenek minket jelenlétükkel.

Alkalmainkon énekelve dicsőítjük az Istent. Központi helyet kap a Szentírásolvasás, és az elmélkedés Isten Igéjéről. Ezután egy adott témáról beszélgetünk, vagy a hitismereteinket bővítjük. Egymástól tanuljuk, hogyan lehetséges ebben a világban tanúságot tenni Jézusról, a hitünkről. Az imaórát a zsolozsma zárja, és saját szavainkkal is könyörgünk azokért az ügyekért, amelyeket hordozunk a szívünkben. A közösségben felerősödik az egyéni ima. Többször élhettük már át az imameghallgatás csodálatos ajándékát.

A „Szűzanya gyermekei” tevékenyen részt vesznek a Plébánia életében: gyermekrendezvények és táborok segítőiként, dicsőítés szervezésében, a „Szállást keres a Szentcsalád” lebonyolításában…

A keresztény ember öröme az Istenben gyökerezik. Amikor együtt vagyunk, sokat nevetünk, vidámsággal is erősítjük egymást!

Kedves Testvérünk! Ha kedvet kaptál ahhoz, hogy csatlakozz a közösségünkhöz, akkor szeretettel várunk!