Mennyei Atyánk!

Hálát adunk nagyszerű tervedért, hogy férfinak és nőnek teremtetted az embert,
egyenlő méltóságot adtál a nőnek és a férfinak,
de különböző ajándékokat és feladatokat bíztál rájuk.
Hálát adunk a férjekért, édesapákért, nagyapákért, családjaink oszlopaiért, közösségeink,
hazánk és egyházunk bátor és megbízható építőiért, apostolaiért.

Vezesd és erősítsd a férfiakat, hogy nagyszerű hivatásukat felismerjék,
és nagy szívvel, odaadással, lelkesedéssel be is töltsék.

Adj nekik szilárd és mély hitet, bölcsességet, lelki békét,
szolgálatkészséget és nagylelkűséget.

Add, hogy legyenek álmaik egy szebb, igazabb világról,
és legyenek ennek bátor építői, megvalósítói.

Adj szívükbe kifogyhatatlan szeretetet irántad, feleségük és gyermekeik iránt,
valamint hazánk, egyházunk és minden ember iránt.

Add hogy lehessenek a Te atyai jóságod, a Te teremtő erőd és fogyhatatlan hűséged jelei
ebben sokszor olyan bizonytalan, ám szeretetre, igaz szóra,
hiteles értékekre szomjas világban.

Szent József, légy a férjek, édesapák, nagyapák,
légy minden férfi példaképe és oltalmazója,
Amen


  • Mária Út
  • 1Úton Nemzetközi Zarándoknap
  • 1úton Vasvár Facebook oldal