heti hirdetés

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Szentatya áprilisban Magyarországra látogat. Püspök atya elrendelte, hogy Egyházmegyénkben a mai vasárnaptól kezdve április végéig közvetlenül a szentmisék megkezdése előtt imádkozzunk a pápáért. Az imádságot kiosztottuk.

A katolikus iskolák javára összesen 161.850 Ft gyűlt össze, ebből Vasváron 93.850 Ft, amit továbbítottunk is. Adományaikat hálásan köszönjük.

Március 10-én pénteken negyed hat órától a keresztúti ájtatosságot a Rózsafüzér Társulat tagjai vezetik majd.

Március 11-12-én, a szombat esti és a vasárnap esti szentmisék keretében tartjuk nagyböjti lelkigyakorlatunkat Vasváron. Vezetője Mikulyák László plébános-helyettes lesz, a celldömölki Nagyboldogasszony Plébániáról. Szentgyónásra a szentmisék előtt fél órával, illetve a szentmisék alatt lesz lehetőség.
Szombaton gitáros lesz a szentmise.

A Szombathelyi Egyházmegye önkéntes beteglátogatókat keres, ezért kórházi beteglátogató képzést indít. A beteglátogatás a Kórházlelkészségi Szolgálat irányításával történik. Az önkéntesektől hetente egy-két órás szolgálatot kérnek. Korhatár nincs. Jelentkezési határidő: március 15. szerda. Részletek a plakáton.

Március 18-án szombaton egynapos nagyböjti zarándoklatot szervezünk Székesfehérvárra és Bodajkra. 8800 Ft hozzájárulást kérünk, amely tartalmazza az útiköltséget, a belépőjegyek árát és a tárlatvezetés díját. A Rózsafüzér Társulat tagjainak kedvezményt biztosítunk. Kérjük, részvételi szándékukat március 10. péntekig jelezzék a Plébániahivatalban. Köszönjük.
 
Nagyböjtben a hátul kihelyezett kosárba a rászorulók javára tartós élelmiszert gyűjtünk. Köszönünk minden felajánlást.

Az e hétvégi perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük.

Március 3-án elsőpénteken reggel 8 órakor szentségkitétel, majd egész napos szentségimádás lesz. Este 17 órakor szentségeltétel. Negyed hat órától a Szűzanya Gyermekei közösség tagjai vezetik a keresztúti ájtatosságot.
Kérjük a kedves híveket, akik tudják egy-egy óráig őrizni az Oltáriszentséget, iratkozzanak fel hátul a táblán. Köszönjük.
Szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat tagjainak.

Nagyböjtben a hátul kihelyezett kosárba a rászorulók javára tartós élelmiszert gyűjtünk. Köszönünk minden felajánlást.

Március 11-12-én, a szombat esti és a vasárnap esti szentmisék keretében tartjuk nagyböjti lelkigyakorlatunkat Vasváron. Vezetője Mikulyák László plébános-helyettes lesz, a celldömölki Nagyboldogasszony Plébániáról. Szentgyónásra a szentmisék előtt fél órával, illetve a szentmisék alatt lesz lehetőség.

Március 18-án szombaton egynapos nagyböjti zarándoklatot szervezünk Székesfehérvárra és Bodajkra. 8800 Ft hozzájárulást kérünk, amely tartalmazza az útiköltséget, a belépőjegyek árát és a tárlatvezetés díját. A Rózsafüzér Társulat tagjainak kedvezményt biztosítunk.
Kérjük, részvételi szándékukat március 10. péntekig jelezzék a Plébániahivatalban. Köszönjük.

Február 22-ével, hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti idő, a szentmise aznap este 18 órakor lesz. Hamvazkodásra szentmise végén, illetve a szombati és a vasárnapi szentmisék végén nyílik lehetőség.

Ugyanezen a napon, a szentmise után találkozik újra a Missziós imaközösség.

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat járunk. A keresztúti ájtatosságot idén is a plébániánkon működő csoportok vezetik majd.
Február 24-én pénteken negyed hat órától vehetünk részt a Missziós imaközösség tagjai által vezetett keresztúti ájtatosságon.
Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjti pénteken szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme, jóságos édes Jézusom” imádságot.

A nagyböjti időszaknak három fontos pillére van:
- imádság
- böjt, önmegtagadás
- jócselekedet
A jócselekedet kapcsán a hátul kihelyezett kosárba a rászorulók javára tartós élelmiszert gyűjtünk. Köszönünk minden felajánlást.

Február 25-én szombaton délelőtt 10 órától folytatódik a jegyesoktatás, délután 16 órától pedig az elsőáldozók szüleinek felkészítése.

Február 26-án vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk majd.

Február 24-26. között, péntektől vasárnapig nyitott hétvégét tartanak a győri Szemináriumban a teológus szakon papi hivatást érző, papság iránt érdeklődő 15-35 éves fiataloknak. Részletek www.bjhf.hu honlapon.

Heti ünnepeink: kedden Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító emléknapja, szerdán hamvazószerda – szigorú böjt!, pénteken Szent Mátyás apostol ünnepe

heti hirdetés

Február 13-án hétfőn Fatimai engesztelő imaórát tartunk 17 órától. A szentmise aznap este 18 órakor kezdődik.

Február 18-án szombaton délelőtt két gyermeket keresztelünk templomunkban, fogadjuk őket szeretettel közösségünkbe!

Február 19-én vasárnap a 9:30 órai szentmisén Dr. Székely János megyéspüspök kezébe teszi le Malika nővér a remete örökfogadalmat. Ezúton is hívjuk a kedves testvéreket, vegyünk részt a szertartáson.

A most hétvégén kezdődő Házasság hete kapcsán szeretettel hívjuk a házaspárokat a február 19. vasárnap esti szentmisére, megáldásukkal zárjuk a hetet. A központi és az online programokról további információt a www.hazassaghete.hu weboldalon találnak.

Ugyanezen a napon, február 19-én vasárnap este 19 órakor találkozik a Szent József férficsoport.

Heti ünnepeink: hétfőn Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának 10. évfordulója, kedden Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjeinek ünnepe

heti hirdetés

Február 8-án szerdán 18 órakor lesz a Missziós imaközösség soron következő találkozója.

Február 11-e szombat a betegek világnapja, ezért a szombat esti és a vasárnap esti szentmisén biztosítjuk a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatását. A szentség bármilyen korosztálynak kiszolgáltatható, de 60 éves kor felett évente is felvehető, aminek feltétele a szentgyónás.

Hazánkban 2023. február 12-19. között tizenhatodik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét. Plébániánkon ennek szellemében február 11-én szombaton indítjuk az idei jegyesoktatást. Imádkozzunk a házasulandókért. A február 19. vasárnap esti szentmisére pedig szeretettel hívjuk a házaspárokat, megáldásukkal zárjuk a hetet. A központi és az online programokról további információt a www.hazassaghete.hu weboldalon találnak.

A szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum felvételt hirdet a nyolcadik osztályos diákok számára a 2023-2024-es tanévre. A fiatalok még e napokban dönthetnek arról, hogy hányadik helyen jelölik meg az intézményt. Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést tudnak biztosítani.
Várják azok jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek arra, hogy az oktatás területén és a szociális ágazatban nagy odaadással, szakértelemmel és szeretettel gondoskodjanak a rájuk bízott gyermekekről és idősekről. Bővebb felvilágosítás az intézmény honlapján olvasható.

Heti ünnepeink: hétfőn Miki Szent Pál és társai vértanúk emléknapja, pénteken Szent Skolasztika Szűz emléknapja, szombaton a lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapja, a betegek világnapja

heti hirdetések

Február 2-a csütörtök Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe és könyörgőnap a szerzetesi hivatásokért. Imádkozzunk buzgón papjainkért, szerzeteseinkért!

Február 3-án elsőpénteken a nap a szokott módon zajlik. Reggel 8 órakor szentségkitétel, majd egész napos szentségimádás lesz. Este negyed 6 órától közös szentségimádás, 18 órakor szentmise. Kérjük a kedves híveket, akik tudják egy-egy óráig őrizni az Oltáriszentséget, iratkozzanak fel hátul a táblán. Köszönjük.
Szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat tagjainak.

A Szombathelyi Egyházmegye zarándoklatot szervez Rómába 2023. május 15-19. között, Dr. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából. Lelkivezető: Székely János megyéspüspök atya. Részletek az egyházmegye honlapján és a hirdetőtáblán.

Hálásan köszönjük, hogy a Személyi Jövedelemadójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház részére ajánlották fel, kérjük, hogy ezt ebben az évben is tegyék meg.

A jegyesoktatásra való jelentkezés határideje 2023. január 31-e.

Heti ünnepeink: kedden Bosco Szent János áldozópap emléknapja, csütörtökön Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe)