heti hirdetés

A téli időszámításra való átállás miatt novembertől az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.

November 2-án szerdán, Halottak napján a szentmisét este 18 órakor a temetői templomban mutatjuk be.

November 4-én elsőpénteken reggel érkezik Vasvárra a Medjugorje-i „Béke Királynője” vándormonstrancia.
A nap a szokott módon zajlik. Reggel 8 órakor szentségkitétel, majd egész napos szentségimádás lesz. Este negyed 6 órától közös szentségimádás, 18 órakor szentmise. Kérjük a kedves híveket, akik tudják egy-egy óráig őrizni az Oltáriszentséget, iratkozzanak fel hátul a táblán. Köszönjük.
Szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat tagjainak.
Bízva abban, hogy a békéért mondott imádságunk gyümölcsöző lesz, szeretettel buzdítjuk a híveket a részvételre.

November 5-én szombaton este 18 órakor gitáros szentmisét tartunk.

Heti ünnepeink: kedden Mindenszentek ünnepe, szerdán Halottak napja, pénteken Borromeo Szent Károly püspök emléknapja, szombaton Szent Imre herceg ünnepe

heti hirdetés

A Missziók javára összesen 155.660 Ft gyűlt össze, ebből Vasváron 77.975 Ft, amit továbbítottunk is. Adományaikat hálásan köszönjük.

Püspök atya kérésére október 23-tól minden vasárnap délután 15:30-kor angol illetve filippínó nyelvű szentmisét tartunk templomunkban, amit Elmer atya mutat majd be.

Október 26-án szerdán 18 órakor lesz a Missziós imaközösség soron következő találkozója a Plébánia közösségi termében.

Október 27-én csütörtökön 17 órai kezdettel felvételi tájékoztatót tartanak a Boldog Brenner János Gimnáziumban. Az intézmény felvételt hirdet a nyolc évfolyamos gimnáziumába a 2023/2024-es tanévre. Részletek a kihelyezett plakáton és szórólapon olvashatók.

Október 29-én szombaton 17 órától lelkinap lesz templomunkban a Rózsafüzér Társulatnak. A tagokon kívül is szeretettel várunk mindenkit.

Október 30-án vasárnap kezdődik a téli időszámítás, hajnali 3-kor visszaállítjuk 2-re az órákat. Tehát jövő héttől az esti szentmisék már 18 órakor kezdődnek.

November 1-jén, Mindenszentek napján délután lesz a síremlékek megáldása. Akik szeretnék megszenteltetni a temetőben a síremlékeket, kérjük, jelezzék a sekrestyében vagy a plébániahivatalban október 28-ig. Köszönjük.

Szeptemberben Magyarországra érkezett a Medjugorje-i „Béke Királynője” vándormonstrancia, amit a világ minden tájáról érkező zarándokok adományoztak a medjugorjei Szent Jakab templomnak. Végső elhelyezése a jelenleg is épülő medjugorjei Örök Szentségimádás Kápolna főoltárán lesz.
A monstrancia a Szűzanya alakját formázza meg, szíve helyén a Legszentebb Oltáriszentséggel. A kegytárgy kb. 55-60 kg, magassága kb. 160 cm. Kőtalapzaton áll a kristályokkal, meteorit darabokkal és kövekkel díszített szentségtartó.
A szentségtartó zarándokútjának célja felhívni a figyelmet, hogy az igazi békét a szívünkben, a családunkban, a szülőföldünkön és szerte a világon nem lehet katonai, politikai vagy gazdasági kényszerrel elérni, csak alázattal, térdre borulva, imával lehet kikönyörögni.
A vándormonstrancia november 4-én elsőpénteken reggel érkezik Vasvárra és másnap reggel folytatja útját tovább:
Egyebekben a nap a szokott módon zajlik. Reggel 8 órakor szentségkitétel, majd egész napos szentségimádás lesz. Este negyed 6 órától közös szentségimádás, 18 órakor szentmise. Kérjük a kedves híveket, akik tudják egy-egy óráig őrizni az Oltáriszentséget, iratkozzanak fel hátul a táblán. Köszönjük.
Szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat tagjainak.
A közös imához kiosztjuk a szövegeket, részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Bízva abban, hogy a békéért mondott imádságunk gyümölcsöző lesz, szeretettel buzdítjuk a híveket a részvételre.

Heti ünnepeink: kedden Szent Mór püspök emléknapja, pénteken Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe

heti hirdetés

Köszönjük a hívek részvételét és a gyermekek előadását a múlt szombaton megrendezett 20. Országos Világmissziós Ünnepen Budatétényben. Nagyon jól éreztük magunkat. Találkozzunk jövőre is!

Október 19-én szerdán 17.30 órától rózsafüzért imádkozunk a Szent József férficsoport vezetésével a Szentkúton. Tehát nemcsak a férficsoport tagjait várjuk, találkozó 17.15-kor a fürdő bejáratánál.
Ugyanezen a napon online dicsőítést közvetítünk este 19 órától. Csatlakozzanak hozzánk a facebook-oldalunkon!

Október 20-án csütörtökön Szent Vendel ünnepén az esti szentmisét 18 órai kezdettel a temetői templomban tartjuk.

Az e hétvégi perselyadományokat a missziók javára továbbítjuk. Hálásan köszönjük.

Dr. Székely János megyéspüspök atya arra hív minket, hogy hordozzuk együtt imában egyházmegyénket. Ehhez írt egy imádságot, amelynek egyéni és közösségi, szentmisék előtti vagy utáni imádkozására buzdítjuk a testvéreket. Az imalapokat, amelyeken az ima szövege olvasható, kiosztottuk. Teremtsük meg együtt az imahátteret az egyházmegyénkben folyó lelki munkához!

Heti ünnepeink: hétfőn Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú emléknapja, kedden Szent Lukács evangélista ünnepe, csütörtökön Szent Vendel ünnepe, szombaton Szent II. János Pál pápa emléknapja

heti hirdetés

A mindennapos szentségimádás miatt változik a szentmisék előtti rózsafüzér imádkozás rendje: ezentúl csütörtökön és szombaton este negyed héttől mondjuk majd a rózsafüzért.

Október 12-én szerdán 18 órakor lesz a Missziós imaközösség soron következő találkozója a plébánia közösségi termében.

Október 13-án csütörtökön Fatimai engesztelő imaórát tartunk 18 órától.

Október 15-én szombaton délelőtt keresztelés lesz templomunkban, az esti szentmise pedig gitáros.

Október 16-án vasárnap a missziók javára gyűjtünk majd.

Heti ünnepeink: kedden Szent XXIII. János pápa emléknapja, pénteken Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú emléknapja, szombaton A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja

heti hirdetés

Hálásan köszönjük minden segítőnknek a Szűz Mária Szent Neve napi búcsú ideje alatti munkáját, a filiák és a vasvári imaközösségek állhatatos virrasztását. Isten fizesse meg!

Szeptember 19-én hétfőn este 19 órakor találkozik a Szent József férficsoport a Plébánia közösségi termében.

Szeptember 21-én szerdán ismét online dicsőítést közvetítünk este 19 órától. Csatlakozzanak hozzánk a facebook-oldalunkon!

Szeptember 24-én szombaton este 19 órakor tartjuk Tóth János atya jubileumi hálaadó szentmiséjét. Szeretettel várjuk mindannyiukat az ünnepre.

Szeptember 25-én vasárnap délután 15 órától mutatják be a Békeházban a „Városnéző séták” legfontosabb helyszíneit – köztük plébániatemplomunkat, a Szentkutat és a temetői templomot is – részletesen ismertető új kiadványt. A színes, képes füzetet minden vasvári család ingyenesen megkaphatja. Részletek a hirdetőtáblán.

Október 1-jén szombaton Vasváron rendezik meg a Párok Krisztusért katolikus mozgalom találkozóját. A mozgalom célja a keresztény családi élet megújítása és megerősítése. Mivel időközben megalakultak a családi szolgálatok is, minden korosztályból szeretettel várják az érdeklődőket. Jelentkezni szeptember 23-ig lehet a plébániahivatalban.

Október 5-én szerdán este 18 órakor szentségek vételére felkészítő foglalkozás indul felnőttek számára Szombathelyen, a Ferences Plébánián. Azokat várják, akik szeretnének a szentségekben részesülni vagy csak egyszerűen felnőtt fejjel újra végiggondolnák hitünk tanítását. Jelentkezni vagy érdeklődni lehet a Ferences Plébánián vagy Asztrik atyánál (06-30-970-9614) vagy Míra nővérnél (06-20-237-5483).

Október 8-án szombaton idén is indítunk autóbuszt a budatétényi missziós ünnepre. Jelentkezni korlátozott számban még lehet a plébániahivatalban.

2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását.

Heti ünnepeink: hétfőn Szent Januáriusz püspök és vértanú emléknapja, kedden koreai vértanúk emléknapja, szerdán Szent Máté apostol és evangélista ünnepe, pénteken Pietrelcinai Szent Pió áldozópap emléknapja, szombaton Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe, vasárnap az elvándorlók és menekültek világnapja

heti hirdetések

Szeptember 13-án kedden Fatimai engesztelő imaórát tartunk 18 órától. A szentmise ezen a napon 19 órakor lesz. A szentségimádás 17 órakor kezdődik.

Szeptember 14-én szerdán ünnepeljük a Szent Kereszt felmagasztalását, ez a nap templomunk búcsúja. A szentmise szintén 19 órakor lesz. Buzdítjuk a részvételre a kedves híveket. A szentségimádás 17 órakor kezdődik. A missziós imacsoport találkozója elmarad.

Szeptember 16-án pénteken 17 órára várjuk a plébánia közösségi termébe a leendő elsőáldozók szüleit.

Október 1-jén, szombaton Vasváron rendezik meg a Párok Krisztusért katolikus mozgalom találkozóját. A mozgalom célja a keresztény családi élet megújítása és megerősítése. Mivel időközben megalakultak a családi szolgálatok is, minden korosztályból szeretettel várják az érdeklődőket. Jelentkezni szeptember 23-ig lehet a plébániahivatalban.

Október 8-án, szombaton idén is indítunk autóbuszt a budatétényi missziós ünnepre. Jelentkezni szeptember 16-ig lehet a plébániahivatalban.

Megérkezett hozzánk Kenneth testvér, szeptembertől januárig tölti nálunk gyakorlatát. Fogadjuk szeretettel.

Heti ünnepeink: hétfőn Szűz Mária Szent Neve emléknapja, kedden Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító emléknapja, szerdán a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe (templomunk búcsúja), csütörtökön a Fájdalmas Szűzanya emléknapja, pénteken Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk emléknapja