heti hirdetés

Április 19-én szerdán 19 órakor találkozik a Szent József férficsoport.

Április 21-én pénteken 20 órától beszélgetés kezdődik a Nagy Gáspár Művelődési Központban Perge Kinga önkéntessel és Ökrös Árpád tűzoltó őrnaggyal a török földrengés utáni magyar mentőakcióról. Részletek a plakáton.

Április 22-én szombaton 10 órakor kezdődik az elsőáldozók felkészítése a plébánia közösségi termében. Aznap az esti szentmise gitáros lesz.

Április 23-án vasárnap délután 15 órától a „Városnéző séták” keretében plébániatemplomunk értékeit mutatja be dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató. Részletek a hirdetőtáblán.

Május 1. hétfőtől püspöki rendelet szerint változnak a stóladíjak a szombathelyi egyházmegyében is. Kérjük, hogy ezentúl a szentmiséért 4.000 Ft, az esküvőért 40.000 Ft, a temetésért 35.000 Ft, a harangozásért 2.500 Ft, a sírkő megáldásáért pedig 7.000 Ft adományt szíveskedjenek felajánlani. Hálásan köszönjük.

Heti ünnepünk: pénteken Szent Anzelm püspök és egyháztanító emléknapja

heti hirdetés

Nagypénteken eljuttattuk a rászoruló vasvári családokhoz a nagyböjtben összegyűlt adományaikat. Hálásan köszönjük a felajánlásokat.

Április 9-én és 16-án vasárnap a fülöp-szigeteki szentmisék 11 órakor kezdődnek.

Április 12-én szerdán 18 órakor találkozik újra a Missziós imaközösség.

Április 13-án csütörtökön Fatimai engesztelő imaórát tartunk 18 órától.

ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK!

A Szentföld javára 141.025 Ft gyűlt össze, ebből Vasváron 76.175 Ft, amit továbbítottunk. Adományaikat hálásan köszönjük.

Április 6. Nagycsütörtök
Az utolsó vacsora és lábmosás szertartása 19 órakor kezdődik
Virrasztás éjfélig a Plébániánkon működő csoportok vezetésével
    – 21 órától a Missziós imacsoport
    – 22 órától a Rózsafüzér társulat
    – 22:30-tól a Kovász családcsoport
    – 23 órától a Szent József férficsoport
    – 23:30-tól a Szűzanya gyermekei őrzik az Oltáriszentséget.
    
Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Nagycsütörtökön az ünnepi szentmise után a tabernákulumba tett Oltáriszentség előtt áhítattal elimádkozza a Tantum Ergo-t.

Április 7. Nagypéntek
Keresztúti ájtatosság jó idő esetén a Szentkúton, rossz idő esetén a templomban 15 órakor, a vasvári hittanosok vezetésével.
Megemlékezés az Úr szenvedéséről 17 órakor.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki:
– áhítattal részt vesz Nagypénteken a liturgiában és a kereszt imádásában
– elvégzi a keresztutat, vagy amikor a Szentatya végzi a keresztutat, televízión, rádión vagy a világhálón keresztül lélekben, áhítattal csatlakozik hozzá.

Április 8. Nagyszombat
Húsvéti vigília 19 órakor
A szentmise végén feltámadási körmenet lesz a városban. Kérjük a kedves híveket, hogy gyertyát hozzanak magukkal. Ezután áldjuk meg a húsvéti ételeket.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Húsvét vigíliáján megújítja keresztségi ígéreteit.

Április 9. Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
– Szentmise 9:30-kor, húsvéti ételek megáldása a szentmise végén
– Szentmise 19 órakor, húsvéti ételek megáldása a szentmise végén

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión, rádión vagy a világhálón keresztül áhítattal követte.

Április 10. Húsvéthétfő
– Szentmise 9:30-kor
– Szentmise 19 órakor

heti hirdetés

A most hétvégi perselyadományokat a Szentföld javára gyűjtjük.

Március 29-én szerdán 17 órakor megbeszélés lesz a Plébánia közösségi termében az elsőáldozók májusi zarándoklatával kapcsolatosan. Szeretettel hívjuk mind a régi, mind az új segítőket.

Szintén március 29-én szerdán 19 órakor akathisztosz (Szűz Mária imádság) kezdődik a templomunkban. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

Március 31-én pénteken negyed hat órától a keresztúti ájtatosságot a Kovász családcsoport vezeti majd.

Püspök atya kinevezése szerint április 1-jétől Elmer atya plébániai kormányzóként, Julio atya pedig káplánként szolgál tovább plébániánkon. Kérjük rájuk Isten áldását!

Április 2. virágvasárnap – Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulása – a nagyhét kezdete
Barkaszentelés a szombat esti és a vasárnap délelőtti szentmisék kezdetén a templom előtti téren lesz.

Április 6-án nagycsütörtökön a virrasztás a plébániai csoportok vezetésével történik majd.

Megfelelő létszámú jelentkező esetén autóbuszt indítunk 2023. április 30-án vasárnap Budapestre, a pápai szentmisére. Az eseményre idén különvonat nem indul. Jelentkezéseket 2023. március 28-ig kérjük leadni a plébániahivatalban.

Nagyböjtben a hátul kihelyezett kosárba a rászorulók javára tartós élelmiszert gyűjtünk. Köszönünk minden felajánlást.

heti hirdetés

Március 20-án hétfőn lesz Szent Józsefnek, a boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe. A szentmise aznap is reggel 6.30-kor kezdődik.

Március 21-én kedden délután 17 órától tájékoztatót tartunk a leendő első osztályosok szüleinek az iskolai hittannal kapcsolatban a vasvári Általános Iskolában. Szeretettel várjuk őket.

Március 22-én szerdán 18 órakor találkozik újra a Missziós imaközösség.

Március 24-én pénteken negyed hat órától a keresztúti ájtatosságot a leendő elsőáldozók csoportja vezeti majd.

Március 25-én szombaton Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe
Ugyanezen a napon, az esti szentmise után lesz lehetőségünk az abortusz általi halállal fenyegetett, meg nem született gyermekek lelki örökbefogadására. Akik vállalják ezt, el kell mondaniuk az ígéret imáját, és ettől kezdve 9 hónapon át naponta imádkoznak egy tized rózsafüzért és egy rövid imádságot a gyermekért és a gyermek szüleiért.

Március 26-án vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, hajnali 2-kor előreállítjuk 3-ra az órákat. Innéttől az esti szentmisék már 19 órakor kezdődnek.
Aznap a perselyadományokat a Szentföld javára gyűjtjük majd.
Szintén ezen a napon, 16 órakor kezdődik az egyházmegyei családos keresztút Vasváron, a Szentkútnál. Gyülekező a Csónakázótónál.

Megfelelő létszámú jelentkező esetén autóbuszt indítunk 2023. április 30-án vasárnap Budapestre, a pápai szentmisére. Az eseményre különvonat nem indul. Jelentkezéseket 2023. március 28-ig kérjük leadni a plébániahivatalban.

Nagyböjtben a hátul kihelyezett kosárba a rászorulók javára tartós élelmiszert gyűjtünk. Köszönünk minden felajánlást.

heti hirdetés

Március 13-án hétfőn Fatimai engesztelő imaórát tartunk 17 órától. A szentmise aznap este 18 órakor kezdődik.

Március 17-én pénteken negyed hat órától a keresztúti ájtatosságot a Szent József Férfikör tagjai vezetik majd.

Március 18-án szombaton egynapos nagyböjti zarándoklatot szervezünk Székesfehérvárra és Bodajkra. Gyülekező reggel 6:45-től a templomnál, indulás 7:00 órakor. A hozzájárulásokat kérjük március 16-17-én (csütörtök-pénteken) befizetni). Köszönjük.

Március 19-én vasárnap szentmise után találkozik a Szent József Férfikör.
 
Nagyböjtben a hátul kihelyezett kosárba a rászorulók javára tartós élelmiszert gyűjtünk. Köszönünk minden felajánlást.