Szent Kereszt felmagasztalása plébánia Vasvár

Vasvár, Bartók Béla u. 3.

 

Plébánia: 94/370-142

Plébános: Tengan Sebastian SVD – 30/221-6525

Káplán: Fernandes Loyd SVD – 30/995-5057

 

 

Vasvár már a római korban ismert település "Castrum Ferreum" néven híres erődítmény Pannóniában. A középkorban Szent István által szervezett várispánság központja, később Vas vármegye székhelye volt. Itt működött a vasvári társaskáptalan, amely hiteles helyi tevékenységet is folytatott. Alapítási okirata nem maradt fent, valószínű a 11. század végén szervezték meg.

vasvári templom

Első említését, II. Endre 1217-ben kelt okleveléből ismerjük. Ez az oklevél Szent Mihály arkangyalról elnevezett templomról is beszél. A 16. században a török veszély miatt a káptalan Szombathelyre tette át székhelyét. Ide hozta levéltárát is. A káptalan temploma elhagyatottá vált. A település másik temploma a mai plébániatemplom, amelyet a domonkosok építettek fel. Szent Domonkos rendjét IV. Béla telepítette Vasvárra.

A szerzetesek kolostoruk és Szent Keresztről nevezett templomuk építését csak a tatárjárás után kezdhették el. Az idegen hadak portyázásai következtében a templom súlyosan megrongálódott. A rendi templom újjáépítésének segélyezésére 1500-ban VI. Sándor pápa bullájában hívta fel a híveket. A török csapatok állandó veszélyt jelentettek, ezért a szerzetesek 1557-ben elhagyták Vasvárt, és csak 1684-ben tértek ismét vissza.

vasvári templom

A több mint 120 éves távollét után a domonkosok hozzákezdtek romos templomuk helyreállításához. A Kazó-féle egyházlátogatási jegyzőkönyv 1698-ban a Szent Keresztről elnevezett templomot még romos állapotúnak említi. A 18. században újból restaurálták, átépítették. Az átépítés során 1752-1755 között kapta a templombelső, a mai, barokk stílusú megjelenési formáját.

Az 1985-1989-es években a külső helyreállítási munkák során feltárták az eredeti 13. század végén készült kaput, valamint a két keletre néző román stílusú ablakot. Az északi homlokzatról eltávolították a később hozzáépített támpilléreket, és a nyugati kapuhoz hozzáépített díszes portálét. Meghagyták viszont a barokk átépítés során létesített ablakokat azzal a céllal, hogy a templom barokk jellegét megőrizzék.

Szűzanya

A templom külső a 13. századi formájában áll előttünk, a belső sértetlenül őrzi a barokk stílusjegyeket.

Az egyhajós templom főoltára a megfeszített Krisztust ábrázolja a Kálvárián. Két barokk mellékoltára a Boldogságos Szűz és Szent Domonkos tiszteletére készült. A szószék hangvetőjén szintén a rendalapító Szent Domonkos és négy angyal szobra látható.
A gyóntatószékek a rokokó művészet remekei.

Szentkút

Vasvár búcsújáró hely. Már a középkorban neves zarándokhely volt, akkor még mint a Szent Vér kegyhelye. Vasváron a zarándokok elsősorban a Szentkút völgyét keresik fel.  A festőien szép, nyugalmat árasztó völgyben, eleinte fából épített kápolna állt. A jelenlegit - kőből készültet - 1900-ban a hívek adományából emelték.

A vasvári búcsújárást az újjáépített temetői Nagyboldogasszony templom felszentelésekor 1774-ben Batthyány József győri püspök nagyhatású beszéde indította el újból. A püspök szentbeszédének hatására a jelenlévők fogadalmat tettek, hogy évente elzarándokolnak Vasvárra a Boldogasszony tiszteletére.

Szentkút

Jelentős szerepet játszottak a búcsújárás történetében a Szentkút közelében élt remeték, akiknek imádságos, önmegtagadó élete távoli vidékekről is vonzotta a híveket.

A zarándokok az év minden szakában felkeresik a kegyhelyet. Sok hívő vesz részt a Mária neve napi búcsú előestéjén tartott gyertyás körmeneten, amely a plébániatemplomból indul a Szentkúthoz. A körmeneten résztvevők száma eléri a 10-15 ezret is.

forrás: Zágorhidi Czigány Blázs: Vasvár Szűz Mária-Búcsújáróhely – Vasvári Római Katolikus Plébánia, Vasvár, 2001

Keresés az oldalon

Ajánló

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Facebook

Linkajánló

Magyar Katolikus Egyház

Isteni Ige Társasága

Szent Imre Missziósház és Verbita Központ

 

Magyar Kurír

Nagy Gáspár Kulturális Központ

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés