Szent Kereszt felmagasztalása plébánia Vasvár

Vasvár, Bartók Béla u. 3.

 

Plébánia: 94/370-142

Plébános: Tengan Sebastian SVD – 30/221-6525

Káplán: Fernandes Loyd SVD – 30/995-5057

 

 

Plébánia hírei

Nagyböjti lelkigyakorlat a vasvári plébánián

"Még egy órát sem tudtok velem virrasztani?" (Mt 26,40)

Szent Kereszt felmagasztalása plébánia nagyböjti lelkigyakorlata és szentgyónás a vasvári templomban:

2018. március 22-én 17 órakor, 23-án 17 órakor, 24-én 17 órakor, 24-én 18 órakor szentmise.

Húsvéti szentháromnap misék rendje Vasváron

Március 29. nagycsütörtök:
➣    Szentmise (az utolsó vacsora és lábmosás szertartása) este 7 órakor
➣    Virrasztás éjfélig

Március 30. nagypéntek:
➣    Keresztúti ájtatosság a Szentkúton vagy a templomban, az időjárástól függően délután 3 órakor
➣    Az Úr szenvedésének ünneplése délután 5 órakor

Március 31. nagyszombat:
➣    Húsvéti vigília este 7 órakor
A szentmise után feltámadási körmenet lesz a városban. Kérjük, hogy gyertyát hozzanak magukkal! A szentmise végén húsvéti ételszentelés lesz.

Április 1. húsvétvasárnapi szentmisék:
➣    délelőtt 9.30-kor. Majd a szentmise végén húsvéti ételszentelés lesz.
➣    este 7 órakor. Majd a szentmise végén húsvéti ételszentelés lesz.

Április 2. húsvéthétfői szentmisék:
➣    délelőtt 9.30-kor
➣    este 7 órakor

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagycsütörtökön az ünnepi szentmise után a tabernákulumba tett Oltáriszentség előtt áhítattal elimádkozza a Tantum ergo-t, elvégzi a szentgyónást, szentáldozást, imádkozik a pápa szándékára, mindezt olyan lelkülettel, amely mentes mindenféle bűnös ragaszkodástól.

Körlevél Brenner János boldoggá avatásáról

A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI 2018. KÖRIRAT I.

Kedves Testvérek!

Tele van a szívünk hálával és örömmel, amiért május elsején megtörténhet Brenner János vértanú boldoggáavatása. A Szombathelyi Egyházmegye területén eddig még ilyen esemény nem történt! Legyünk mindannyian részesei ennek a kegyelmi pillanatnak! Legyen ez a nap a hitünk ünnepe is, amelyen boldogan megvalljuk, hogy Krisztushoz tartozunk. Örülnék annak, ha minden kedves testvér, aki csak teheti, részt venne ezen az ünnepen.

I. Készüljünk a boldoggáavatásra az elkövetkező hónapokban! A februári hónapot szenteljük annak a gondolatnak, hogy Brenner János életszentsége és életáldozata mögött ott áll az ő mélyen hívő, imádságos, szeretettel teli családja.

Brenner János édesapja – Brenner József – minden nap részt vett a Szentmisén, minden nap elimádkozta a rózsafüzért. Bátran megvallotta a hitét egy olyan korban is, amikor ez egyáltalán nem volt előnyös. Gyakran olvasott fel vallásos könyvekből a fiainak. Otthon a család minden este együtt imádkozott. Elsőpénteken együtt mentek gyónni. Az édesanya, Wranovich Julianna, nyugodt, kedves, szeretetet sugárzó személyiség volt. Igen gyakran segítette a szegényebb családokat, különösen a sokgyermekeseket, olyankor is, amikor ők maguk sem bővelkedtek. A gyermekek, közeli ismerősök nem emlékeznek a szülők között egyetlen veszekedésre, szóváltásra sem. Így valósulhatott meg az a csoda, hogy mindhárom fiúból pap lett!

Bővebben...

Keresés az oldalon

Ajánló

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Facebook

Linkajánló

Magyar Katolikus Egyház

Isteni Ige Társasága

Szent Imre Missziósház és Verbita Központ

 

Magyar Kurír

Nagy Gáspár Kulturális Központ

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés