Szent Kereszt felmagasztalása plébánia Vasvár

Vasvár, Bartók Béla u. 3.

 

Plébánia: 94/370-142

Plébános: Tengan Sebastian SVD – 30/221-6525

Káplán: Fernandes Loyd SVD – 30/995-5057

 

 

A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI 2018. KÖRIRAT I.

Kedves Testvérek!

Tele van a szívünk hálával és örömmel, amiért május elsején megtörténhet Brenner János vértanú boldoggáavatása. A Szombathelyi Egyházmegye területén eddig még ilyen esemény nem történt! Legyünk mindannyian részesei ennek a kegyelmi pillanatnak! Legyen ez a nap a hitünk ünnepe is, amelyen boldogan megvalljuk, hogy Krisztushoz tartozunk. Örülnék annak, ha minden kedves testvér, aki csak teheti, részt venne ezen az ünnepen.

I. Készüljünk a boldoggáavatásra az elkövetkező hónapokban! A februári hónapot szenteljük annak a gondolatnak, hogy Brenner János életszentsége és életáldozata mögött ott áll az ő mélyen hívő, imádságos, szeretettel teli családja.

Brenner János édesapja – Brenner József – minden nap részt vett a Szentmisén, minden nap elimádkozta a rózsafüzért. Bátran megvallotta a hitét egy olyan korban is, amikor ez egyáltalán nem volt előnyös. Gyakran olvasott fel vallásos könyvekből a fiainak. Otthon a család minden este együtt imádkozott. Elsőpénteken együtt mentek gyónni. Az édesanya, Wranovich Julianna, nyugodt, kedves, szeretetet sugárzó személyiség volt. Igen gyakran segítette a szegényebb családokat, különösen a sokgyermekeseket, olyankor is, amikor ők maguk sem bővelkedtek. A gyermekek, közeli ismerősök nem emlékeznek a szülők között egyetlen veszekedésre, szóváltásra sem. Így valósulhatott meg az a csoda, hogy mindhárom fiúból pap lett!

Vannak-e még ilyen családjaink? Vannak-e még olyan családok, ahol az édesapa a „család papja”, aki odafigyel a fiai lelki-szellemi fejlődésére, és példát ad nekik a hitvalló életével? Vannak-e még olyan családok, ahol a szülők között mindig békesség, jókedv és szeretet uralkodik, ahol szülők és gyermekek együtt mennek gyónni, ahol segítik a szegényt?

Február hónapban törekedjünk arra, hogy a szülők minden este együtt imádkozzanak gyermekeikkel! Az esperesi kerületek hívei jöjjenek össze, és imádkozzanak különösen azért, hogy a családjaink az élet és a szeretet bölcsői lehessenek a gyermekek számára, a hit és az imádság helyei, ahol Isten szeretetét és jelenlétét is megtapasztalhatják a gyermekek! A szülők a hónap folyamán legalább egy estén beszélgessenek egymással arról, hogy melyikük mit tudna tenni azért, hogy a házasságuk még szeretettel telibb legyen.

II. Március hónapban elmélkedjünk Brenner János vértanú lelkiségéről. Brenner János atya arca szinte mindig mosolygós, derűs volt, mert betöltötte szívét Isten szeretete.

Brenner János kiegyensúlyozott, vidám személyiség volt. A szemináriumi elöljárók így jellemezték: „A legtehetségesebb növendékek egyike. Kiforrott egyéniség.” Az emberek szerettek a közelében lenni, mert volt egy derűs, tiszta kisugárzása. A hittanórák előtt általában focizott egyet a gyerekekkel. Mindenkinek előre köszönt. Éppúgy kedvesen szólt az iskolaigazgatóhoz, mint az egyszerű cigány emberhez.

Prédikációit szelíden mondta el, nem a hangerejével, hanem gondolatainak tiszta, egyszerű mélységével, az egyéniségével hatott. Sokakat segített anyagilag is. Az imádság embere volt.

Mindig nagyon szépen végezte a Szentmisét. Élete utolsó reggelén így köszöntötte a plébánián reggelit készítő Málcsi nénit: „Málcsi néni, olyan gyönyörű a reggel! Át tudnám ölelni a világot!”

Március hónapban minden plébánia szervezzen egy közös szentségimádást, ahol Brenner János vértanú lelkiségéről elmélkedhetnek a hívek, és kérhetik azt az imádságos, tiszta, segítőkész, derűs, egyenes, szeretettel teli lelkületet, amely őbenne megvolt.

III. Április hónapban Brenner János vértanúságáról elmélkedjünk és kérdezzük meg magunktól, hogy mit tudok én odaadni, feláldozni Istenért, a szeretteimért, a rám bízottakért.

Brenner János vértanú ezt írta a lelki naplójába tizenkilenc évesen, a beöltözése előtt: „Szívem legmélyebb hálájával és szeretetével köszönöm meg Neked azt az igen-igen nagy kegyelmet, hogy szolgálatodra rendeltél. Add, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent lehessek, mert én egyszerre, mindent és egészen fenntartás nélkül akarok adni.” Lángoló fiatalember volt, ahogyan a neve (Brenner) is jelzi. Az egyik prédikációjában így fogalmazta meg a hiteles keresztény élet lényegét: „égni a tűzben”. Visszacseng ebben a gondolatában a ciszterci rend jelmondata: Ardere et lucere (Lángolj és világíts!).

A kommunista diktatúra el akarta taposni azt a hitet, azt a fényt, amely az Egyházból, amely Brenner Jánosból sugárzott. A diktatúráknak, a Gonosznak (a Diábolosznak, a Nagy Szétdobálónak és Szétszakítónak) van öt halálos ellensége. Az első halálos ellenség az Isten és a vallás – azok a szálak, amelyek a Teremtőhöz, az Ő gyönyörű törvényeihez kötnek. Ez a kötelék ad egy embernek a legerősebb tartást. Mindenekelőtt ezeket a gyökereket akarja a Gonosz elfűrészelni. A második halálos ellenség a család: azok a szálak, amelyek a családunkhoz, a szeretteinkhez kötnek bennünket. A csak önmagának és önmagáért élő ember a legideálisabb fogyasztó, a legkönnyebben manipulálható. A harmadik halálos ellenség a nemzet: azok a tápláló kötelékek, amelyek az őseinkhez, az anyanyelvhez, az anyaföldhöz, a kultúránkhoz kötnek. A negyedik halálos ellenség a föld. Amíg a vidéki embernek volt egy talpalatnyi saját földje, ott ő korlátlan úr lehetett. Nem lehetett egykönnyen eltéríteni a meggyőződésétől. Ezt a földet is ki akarta húzni a diktatúra az ember lábai alól. Az ötödik halálos ellenség a közösségek: minden olyan hely, ahol emberek együtt tervezik, álmodják meg a jövőjüket. A kommunista diktatúra meg akarta félemlíteni az Egyházat, el akarta taposni, ki akarta oltani a belőle sugárzó fényt.  Brenner János 26 éves volt, amikor 32 késszúrással, brutálisan megölték. A legtöbb késszúrás a bal kezén volt, mert a végsőkig védte az Oltáriszentséget.

Április hónapban az esperesi kerületek gyűljenek össze egy Szentmisére, ahol a felajánlási körmenet során egy papírra leírva mindenki tegye bele egy kosárba a maga felajánlását: azt, amit ő odaad Istennek, amilyen áldozatot ő szívesen vállal a hitéért, a családjáért, a világért.

Kedves Testvérek! Ünnepeljük örömmel és hálával Brenner János vértanú boldoggáavatását. Kérem, hogy a boldoggáavatásra érkező zarándokcsoportok, de az egyéni zarándokok is minél hamarabb jelentkezzenek be a boldoggáavatásra készült honlapon (www.brennerjanos.hu). Vegyünk részt a délelőtti Szentmisén (és az arra felkészítő imádságon is), de legyünk ott a délutáni ünnepségen és hálaadó imán, és az esti ünnepélyes vesperáson is Szentgotthárd-Zsidán, a vértanúság helyén. Külön hívok minden ministránst erre az ünnepre. Örülnék, ha két- háromszáz ministráns szolgálna a boldoggáavatási Szentmisén, ha egyre inkább minden ministránsunk példaképe és pártfogója lenne Brenner János vértanú, a magyar Tarzíciusz!

Adjunk hálát Brenner János atya életéért, és kérjük, hogy az ő sugárzó, derűs, hiteles papi élete, a vértanúsága és égi közbenjárása a kegyelem bőséges forrása legyen mindannyiunk számára!

Kelt Szombathelyen, 2018. január 29-én

+ János püspök

Keresés az oldalon

Ajánló

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Facebook

Linkajánló

Magyar Katolikus Egyház

Isteni Ige Társasága

Szent Imre Missziósház és Verbita Központ

 

Magyar Kurír

Nagy Gáspár Kulturális Központ

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés